Federatie van de Toeristische Industrie

wie en wat ?

De Federatie van de Toeristische Industrie vzw (FTI) fungeert als koepelorganisatie en behartigt de belangen van de federaties en bedrijven die direct en/of indirect betrokken zijn bij de inkomende en uitgaande toeristische industrie in België.

Belangenbehartiging impliceert dat de Federatie van de Toeristische Industrie alle initiatieven en maatregelen neemt om de toeristische sector door de overheid als een volwaardige economische activiteit te doen aanvaarden, die een substantiële bijdrage levert aan de welzijnservaring van de consument. Als bevoorrechte partner van de federale en regionale regeringen en publieke instellingen stelt de FTI alles in het werk om de drempels die de toerist zouden kunnen belemmeren bij zijn toeristische belevenissen uit de weg te werken.

Door de coherentie en de coördinatie te bevorderen in de visies van de verschillende deelsectoren die samen het toeristisch product vormen, speelt de Federatie van de Toeristische Industrie een belangrijke rol voor de organisaties die zij samenbrengt. De leden van de Federatie van de Toeristische Industrie zijn beroepsverenigingen die privé-ondernemingen uit hun respectievelijke sector groeperen.

 

Nl | Fr